Asbestsanering i Stockholm – en omfattande guide

22 januari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Asbest är ett material som tidigare var mycket använd i byggbranschen på grund av dess värmeisolerande och brandbeständiga egenskaper. Idag är det välkänt att asbest kan vara hälsofarligt vid inandning, och därför är det av yttersta vikt att asbestsanering utförs säkert och korrekt. I Stockholm, där många äldre byggnader fortfarande kan innehålla asbest, är behovet av professionella asbestsaneringstjänster större än någonsin. I denna artikel guidar vi dig genom processen av asbestsanering i Stockholm, och visar hur viktigt det är att anlita experter för att se till att saneringen blir trygg och effektiv.

Förståelse för asbest och dess risker

Asbest är ett fibermaterial som en gång i tiden var vanligt i byggnadsmaterial som rörisolering, takplattor, golvmattor och väggmålningar. Problemet med asbest uppstår när materialet skadas eller nöts ned, vilket kan frigöra små, farliga fibrer i luften som kan inandas. När dessa fibrer andas in kan de fastna i lungorna och orsaka allvarliga sjukdomar som asbestos (en sjukdom som orsakar ärrbildning i lungvävnaden), lungcancer och mesoteliom. Att identifiera asbest kräver expertis, eftersom det inte går att se de farliga fibrerna med blotta ögat. Ofta krävs en laboratorieanalys av materialprover för säker identifiering. Det är också därför som all hantering av asbest kräver specialutbildad personal.

asbestos removal in Stockholm

Lagar och föreskrifter för asbesthantering

I Sverige är asbestsanering strikt reglerat. Arbetsmiljöverkets förordningar ser till att asbesthantering utförs under kontrollerade former för att skydda både saneringsarbetarna och allmänheten. Detta inkluderar specifika krav på riskbedömningar, arbetsmetoder, utrustning och uppföljning. För fastighetsägare i Stockholm innebär detta att man inte bara kan anlita vilket företag som helst för sanering av asbest. Det krävs att företaget är certifierat och har rätt kompetens och utrustning för att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Kraven syftar till att minimera risken för spridning av asbestfibrer under hela processen, från start till det slutliga omhändertagandet av avfall.

Processen för asbestsanering

Saneringsprocessen är komplex och måste utföras med största försiktighet. Det börjar med att området där saneringen ska ske noggrant avgränsas. Alla luftgenomströmningar i området stoppas för att förhindra att fibrer sprids. Saneringspersonalen bär skyddskläder och andningsskydd för att inte utsättas för asbestfibrer. Alla asbesthaltiga material måste sedan tas bort på ett kontrollerat sätt och förpackas i tättslutande behållare. Efter att allt asbesthaltigt material har avlägsnats måste området genomgå en grundlig städning med speciella filterdammsugare och våttorkning för att säkerställa att inga fibrer finns kvar i luften eller på ytor. Därefter följer en avgörande fas i saneringsprocessen, nämligen en slutkontroll av en oberoende ackrediterad kontrollant. Denna kontroll måste visa att området är helt fritt från asbestfibrer innan det kan återanvändas.

Fler nyheter